Monday, March 23, 2009

Faktor Perancangan Menu

1. JENIS HIDANGAN
Berasaskan sajian majlis formal atau tidak formal.
2. KEGEMARAN
Setiap individu mempunyai kegemaran masing-masing.
3 PERBELANJAAN
Mengikut peruntukan perbelanjaan yang ditetapkan untuk mengelakkan pembaziran.
4. SUMBER MAKANAN SEMASA
Bahan yang digunakan pada musimnya adalah lebih segar dan murah.
5. KEMUDAHAN FIZIKAL
Alatan memasak yang lengkap membolehkan makanan dihidang dengan cepat dan sempurna.
6. SUMBER TENAGA & MASA
Memudah dan mempercepatkan penyediaan makanan.
7. KEPELBAGAIAN
Menu yang dirancang perlu mempunyai variasi dari segi kaedah memasak, tekstur, rasa, warna dan jenis bahan makanan.
8.KEPERLUAN
Pilihan menu perlulah membekalkan diet yang seimbang.

No comments:

Post a Comment